Hoe Typografie jouw site verbetert? De waarheid over korte regels.

De Search Engine Results Page (SERP)
15/07/2013
Infographic - Comparison Google Play and App store
Google Play tegenover App Store
22/07/2013
Show all

Hoe Typografie jouw site verbetert? De waarheid over korte regels.

Ik hou van Typografie! Waarom het belangrijk is voor jouw website.

Ik hou van Typografie! Waarom het belangrijk is voor jouw website.Typografie kan jouw site maken of breken. Het criterium is daarbij niet wat er mooi uit ziet, maar hoe jouw site het best gelezen wordt. Vaak hoor je dat korte regels beter zijn dan lange, maar dit is niet per definitie waar! Hou hiermee rekening met het ontwerp van je website. Je hebt tenslotte tegenwoordig maar kort de aandacht. Ik zal je uitleggen waar je op moet letten en afsluiten met een advies. Gelukkig is er een goede wetenschappelijke basis.

Waarom lange regels beter zijn dan korte

Regels zijn natuurlijk iets anders dan zinnen. Het gaat om hoeveel tekens de ideale lengte van een regel bevat voordat een zin overloopt naar de volgende. De aanname die ik wil weerleggen is dat een kleinere hoeveelheid tekens achter elkaar altijd beter is dan een grote hoeveelheid tekens. Het belangrijkste argument hiervoor is de leessnelheid.

Dyson en Haselgrove onderzochten dit in “The influence of reading speed and line length on the effectiveness of reading from screen”. Hij geeft in dit artikel aan dat de regellengte van invloed is op de leessnelheid. De onderzoeken van Duchnicky & Kolers (1983) en Dyson & Kipping (1998) laten zien dat langere regellengtes, van respectievelijk 75 en 100 tekens per regel, sneller worden gelezen dan kortere regellengtes.

In het artikel “The Effects of Line Length on Reading Online News” laat Shaikh zien dat er een significant effect is van de regellengte op de leessnelheid. Artikelen met 95 woorden per regel werden duidelijk sneller gelezen dan artikelen met 35, 55 en 75 woorden per regel. Nog niet overtuigd? Youngman and Scharff (1999) gebruikten een lettertype 12 zonder marges en vergeleken regels van 10, 15 en 20 cm. Hun uitkomst? De langste regel werd het snelste gelezen.

Begrijpelijkheid en voorkeur

Het is van belang het lezen van een tekst voor de lezer zo efficiënt en prettig mogelijk te maken. Snelheid is daarbij belangrijk, maar mag natuurlijk niet ten kosten gaan van het begrip van de lezer. Gelukkig blijkt de regellengte hierop geen invloed te hebben. (Dyson & Kipping, 1998; Shaikh, 2005)

De lezer is dus beter in staat om lange regels te lezen dan korte. Waarom? Een argument is dat onze ogen dermate inefficiënt bewegen dat het terugkeren naar het begin van de juiste regel voor een onderbreking zorgt. Dit hoeft bij lange regels minder vaak, waardoor dat sneller leest. Het argument voor korte regels is echter juist dat deze beweging door de korte afstand makkelijker wordt gemaakt en daarom een voordeel zou hebben. De praktijk lijkt het eerste argument gelijk te geven.

Het meest interessante aan dit verhaal is dat de lezer aangeeft een voorkeur te hebben voor korte regels (Dyson, 2001; Youngman & Scharff, 1999). Dit is dus tegenovergesteld aan de uitkomst wat betreft prestaties. Dit zorgt voor een ingewikkelde paradox. Alles was makkelijker toen je nog dacht dat korte regels per definitie beter waren. Toch?

Dus begint jouw pagina met korte regels.

Dat is tenminste mijn advies.

Zei ik niet dat lange regels beter lazen? Ja dat klopt. Maar eerst wil je de lezer interesseren. Op zijn gemak laten voelen. De korte regels helpen daarbij. Uiteindelijk is het wat je bezoeker wil en er is geen reden voor jou om dat niet te geven.

Wel weet je nu hoe je jouw lezer daarna het beste kunt helpen om jouw tekst zo snel mogelijk te lezen en te begrijpen. Namelijk door de regels langer te maken. Zodra je de aandacht hebt is het daarom goed om met langere regels je tekst leesbaarder te maken. Onderzoek richt zich vaak op ongeveer 100 karakters per regel voor een goed leesbare zin. Probeer dit aan te houden.

Dus verbetert typografie je site

Typografie is een van de manieren om lezers te stimuleren en belangrijk voor elk goed ontwerp. Ook Microsoft realiseert zich dat en het is daarom een van de bouwstenen onder het ontwerp van Windows Phone. Ook het nieuwe ontwerp van iOS7 door Apple maakt meer gebruik van typografie dan eerdere versies, ten koste van visuele elementen, om het gebruikersgemak te verhogen.

De regellengte is slechts 1 element van typografie, maar wel degelijk belangrijk. Wat denk je van mijn advies om te beginnen met korte regels en vervolgens zinnen langer te maken? Welke tactieken gebruik jij om je lezer te helpen je teksten te lezen? Ik hoop dat ik de interesse voor typografie heb kunnen wekken en hoor graag wat je vindt!

Referenties

Duchnicky, J.L. and Kolers, P.A. (1983). Readability of text scrolled on visual display terminals as a function of window size, Human Factors, 25, 683-692.

Dyson, M.C. and Haselgrove, M. (2001), The influence of reading speed and line length on the effectiveness of reading from a screen, International Journal of Human-Computer Studies, 54, 585-612. (link)

Dyson, M.C. and Kipping, G.J. (1998), The effects of line length and method of movement on patterns of reading from screen, Visible Language, 32, 150-181. (link)

Youngman, M. and Scharff, L. (1998), Text width and margin width influences on readability of GUIs.

Shaikh, A.D. (2005),. The effects of line length on reading online news, Usability News, 7.2 (link)

Shaikh, A. D. and Chaparro, B. S. (2004). A survey of online reading habits of Internet users. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society 48th Annual Meeting, 875-879. (link)

Youri van Dijk
Youri van Dijk
Business Intelligence consultant. Msc. International Business met een master gericht op ondernemerschap. Verliest wel zijn haren, maar leert graag nieuwe streken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *